صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »نطق و مصاحبه
تعداد مطلب:4

نطق مسعود رضائی تاریخ 1398-01-27
نطق مسعود رضائی تاریخ 1398-01-27

1398/02/28

ادامه

نطق مسعود رضائی تاریخ 1397-12-02
نطق مسعود رضائی تاریخ 1397-12-02

1397/12/05

ادامه

نطق مسعود رضائی تاریخ 1396-11-04
نطق مسعود رضائی تاریخ 1396-11-04

1397/09/10

ادامه

نطق مسعود رضائی تاریخ 1395-08-05
نطق مسعود رضائی تاریخ 1395-08-05

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون