صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »نطق و مصاحبه
تعداد مطلب:2

نطق محمد اسماعیل سعیدی تاریخ 1398-01-25
نطق محمد اسماعیل سعیدی تاریخ 1398-01-25

1398/02/28

ادامه

نطق محمد اسماعیل سعیدی تاریخ 1397-05-10
نطق محمد اسماعیل سعیدی تاریخ 1397-05-10

1397/09/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون