صفحه اصلی »پروفایل نمایندگان »فعالیتهای نماینده
تعداد مطلب:5

فعالیت های شماره 3 نماینده
فعالیت های شماره 3 نماینده

1397/08/30

ادامه

فعالیت های شماره 2 نماینده
فعالیت های شماره 2 نماینده

1397/08/30

ادامه

فعالیت های شماره 1 نماینده
فعالیت های شماره 1 نماینده

1397/08/30

ادامه

حضور در جلسه بررسی اقتصاد مقاومتی-محمد رضا پور ابراهیمی داروانی
حضور در جلسه بررسی اقتصاد مقاومتی-محمد رضا پور ابراهیمی داروانی

1397/02/10

ادامه

بررسی عملکرد شورای پول و اعتبار- محمد رضا پور ابراهیمی داروانی
بررسی عملکرد شورای پول و اعتبار- محمد رضا پور ابراهیمی داروانی

1397/02/10

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون