صفحه اصلی »شفافیت »شفافیت
تعداد مطلب:5

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها

1398/08/19

ادامه

شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها
شفاف سازی مجلس درباره حضور و غیاب و میزان مشارکت نمایندگان در رأی گیری ها

1398/07/14

ادامه

تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی + متن طرح
تصویب یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی + متن طرح

1398/07/07

ادامه

بیشترین مشارکت و منظم ترین حضور نمایندگان در رأی گیری های سه ماهه اول اجلاسیه چهارم
بیشترین مشارکت و منظم ترین حضور نمایندگان در رأی گیری های سه ماهه اول اجلاسیه چهارم

1398/06/11

ادامه

رویکرد فراکسیون مبارزه با زمینه‌های فسادزاست
رویکرد فراکسیون مبارزه با زمینه‌های فسادزاست

1398/05/26

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون