صفحه اصلی»نماینده »دوره دهم مجلس شورای اسلامی
تعداد مطلب:126

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر جهاد در مورد برخورد قاطع با مافیای تراریخته
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور/ تذکر به وزیر ج...

1398/03/27

ادامه

برای مبارزه با مواد مخدر کمبود قانون نداریم
برای مبارزه با مواد مخدر کمبود قانون نداریم

1398/03/23

ادامه

35 درصد خانه‌های تهران خالی است
35 درصد خانه‌های تهران خالی است

1398/03/17

ادامه

فرار مردان از پرداخت مهریه به تضعیف مبانی اجتماعی منتهی شده است
فرار مردان از پرداخت مهریه به تضعیف مبانی اجتماعی منتهی شده ...

1398/03/11

ادامه

بدون تلاش همراه با بهره‌وری به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی‌شود
بدون تلاش همراه با بهره‌وری به هیچ وجه حقوق کارگران محقق نمی...

1398/03/02

ادامه

جفای مناطق آزاد در حق کارگر ایرانی
جفای مناطق آزاد در حق کارگر ایرانی

1398/03/01

ادامه

حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حد اقل نیاز آنها است
حداقل دستمزد کارگران کمتر از نصف حد اقل نیاز آنها است

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-23
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-23

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-17
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-17

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-17
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-17

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-16
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-16

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-15
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-15

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-03
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-02-03

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-26
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-26

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-21
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-21

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-18
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1398-01-18

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-19
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-19

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-13
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-13

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-13
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-13

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-12
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-12

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-11
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-11

1398/02/29

ادامه

نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-08
نطق علیرضا محجوب تاریخ 1397-12-08

1398/02/29

ادامه

ضرورت احداث کیوسک‌های مطبوعاتی با بدنه شیشه‌ای
ضرورت احداث کیوسک‌های مطبوعاتی با بدنه شیشه‌ای

1398/02/29

ادامه

بانک شهر در سال 94 زیان عملیاتی داشته است
بانک شهر در سال 94 زیان عملیاتی داشته است

1398/02/23

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین