صفحه اصلی »نظارت »دستور جلسات
تعداد مطلب:16

دستور کار هفتگی کمیسیون کشاورزی از 15 تا 16دی
دستور کار هفتگی کمیسیون کشاورزی از 15 تا 16دی

1398/10/17

ادامه

دستور کار هفتگی کمیسیون عمران از 15 تا 16دی
دستور کار هفتگی کمیسیون عمران از 15 تا 16دی

1398/10/17

ادامه

دستور کار هفتگی کمیسیون امور داخلی وشوراها از 15 تا 16دی
دستور کار هفتگی کمیسیون امور داخلی وشوراها از 15 تا 16دی

1398/10/17

ادامه

دستور کار هفتگی کمیسیون فرهنگی از 15 تا 16دی
دستور کار هفتگی کمیسیون فرهنگی از 15 تا 16دی

1398/10/17

ادامه

دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15  الی 17دی
دستور کار نظارتی کمیسیون‌ اجتماعی مجلس شورای اسلامی از 15 الی 17دی

1398/10/17

ادامه

طرح دو سوال از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس
طرح دو سوال از وزیر کشور در دستور کار صحن علنی مجلس

1398/07/17

ادامه

سوال از وزرای خارجه و علوم در دستور کار صحن علنی مجلس
سوال از وزرای خارجه و علوم در دستور کار صحن علنی مجلس

1398/07/10

ادامه

دستورکار صحن علنی مجلس از 7 تا 9 مهرماه/بررسی 4 سوال از وزیر صمت و کشور
دستورکار صحن علنی مجلس از 7 تا 9 مهرماه/بررسی 4 سوال از وزیر صمت و کشور

1398/07/03

ادامه

دستورکار صحن علنی مجلس در هفته پایانی مرداد
دستورکار صحن علنی مجلس در هفته پایانی مرداد

1398/05/23

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن

1397/11/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن

1397/11/13

ادامه

دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 29 دی تا 3 بهمن
دستور جلسات هفتگی نظارتی کمیسیون‌ها از 29 دی تا 3 بهمن

1397/10/29

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 8 تا 12 دی

1397/10/08

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 آذر
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 آذر

1397/09/24

ادامه

دستور کار جلسه علنی 4 اردیبهشت ماه 97
دستور کار جلسه علنی 4 اردیبهشت ماه 97

1397/02/04

ادامه

دستور کار جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی
دستور کار جلسات هفتگی کمیسیونهای تخصصی

1395/07/24

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون