صفحه اصلی »نظارت »دستور جلسات
تعداد مطلب:26

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 5 تا 8 بهمن
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 5 تا 8 بهمن

1398/11/05

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 28دی تا 2 بهمن
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 28دی تا 2 بهمن

1398/10/28

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 آذر تا 4 دی
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 آذر تا 4 دی

1398/09/30

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 23 تا 27 اذر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 23 تا 27 اذر

1398/09/23

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 16 تا 20 آذر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 16 تا 20 آذر

1398/09/16

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 2 تا 6 آذر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 2 تا 6 آذر

1398/09/02

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 25 تا 29 آبان
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 25 تا 29 آبان

1398/08/25

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 آبان
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 آبان

1398/08/18

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 11 تا 15 آبان
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 11 تا 15 آبان

1398/08/11

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 13 تا 17 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 13 تا 17 مهر

1398/07/13

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 6 تا 10 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 6 تا 10 مهر

1398/07/07

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 شهریور تا 3 مهر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 30 شهریور تا 3 مهر

1398/06/30

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 9 تا 13 شهریور
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 9 تا 13 شهریور

1398/06/09

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از  26تا 30 مرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 26تا 30 مرداد

1398/05/27

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 29 تیر تا 2 مرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 29 تیر تا 2 مرداد

1398/04/29

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از22 تا 26 تیر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از22 تا 26 تیر

1398/04/22

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 1 تا 4 تیر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 1 تا 4 تیر

1398/04/01

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 25 تا 29 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 25 تا 29 خرداد

1398/03/25

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 18 تا 22 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 18 تا 22 خرداد

1398/03/18

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 4 تا 8 خرداد
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیونهای تخصصی از 4 تا 8 خرداد

1398/03/04

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون