صفحه اصلی »نظارت »انتشار
تعداد مطلب:18

قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی

1398/06/03

ادامه

قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/06/03

ادامه

قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/05/14

ادامه

قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44
قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44

1398/05/06

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین  ایران و چک
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک

1398/05/06

ادامه

قانون موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/05/02

ادامه

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو

1398/05/02

ادامه

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا- اقیانوسیه در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا- اقیانوسیه در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/05/02

ادامه

قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/04/22

ادامه

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/04/12

ادامه

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ

1398/04/05

ادامه

قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی

1398/04/02

ادامه

قانون حفاظت از خاک در روزنامه رسمی منتشر شد.
قانون حفاظت از خاک در روزنامه رسمی منتشر شد.

1398/04/01

ادامه

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

1398/03/29

ادامه

قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

1398/03/29

ادامه

قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

1398/03/01

ادامه

قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/01/19

ادامه

قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین