صفحه اصلی »نظارت »اصل نودم
تعداد مطلب:1

کمیسیون اصل نود پرونده های زمین خواری را به دستگاه قضایی معرفی کرده است
کمیسیون اصل نود پرونده های زمین خواری را به دستگاه قضایی معرفی کرده است

1397/11/02

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین