صفحه اصلی »اخبار مجلس »اخبار کمیسیون ها
تعداد مطلب:10

دولت هر شش ماه یک بار گزارشی از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا به مجلس ارائه می‌کند
دولت هر شش ماه یک بار گزارشی از جنایات ضد حقوق بشری آمریکا به مجلس ارائه می‌کند

1398/11/07

ادامه

پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد
پرونده لایحه مالکیت فکری در کمیسیون قضایی مجلس بسته شد

1398/08/28

ادامه

حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است
حبس یا بازداشت محکومان مالی موضوع تادیه مهریه ممنوع است

1398/08/27

ادامه

مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه
مخالفت کمیسیون قضایی با انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضائیه

1398/08/21

ادامه

بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد
بازداشت محکومان مهریه ممنوع شد

1398/08/20

ادامه

کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد
کمیسیون قضایی مجلس طرح کاهش مجازات حبس تعزیری را رد کرد

1398/08/13

ادامه

کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد
کمیسیون قضایی قرارداد نشر را تعریف کرد

1398/07/15

ادامه

ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری

1398/07/09

ادامه

حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت
حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار تا ۵۰ سال پس از فوت

1398/07/08

ادامه

تصویب موادی از لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری
تصویب موادی از لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری

1398/07/08

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین