صفحه اصلی »اخبار خانه ملت »اخبار نمایندگان
تعداد مطلب:11

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مطالبه اصلی نمایندگان مجلس
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، مطالبه اصلی نمایندگان مجلس

1398/08/24

ادامه

طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان
طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان

1398/06/08

ادامه

جان پناه قانونی برای 23 میلیون مجرد ایجاد نشده است
جان پناه قانونی برای 23 میلیون مجرد ایجاد نشده است

1398/06/03

ادامه

اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس
اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی مجلس

1398/06/03

ادامه

توسعه زیرساخت‌های حمل نقل برای تقویت گردشگری در مراغه و عجب شیر
توسعه زیرساخت‌های حمل نقل برای تقویت گردشگری در مراغه و عجب شیر

1398/04/18

ادامه

قانون از کجا آورده ای می تواند سرمنشاء خیر و برکت برای کشور ما باشد
قانون از کجا آورده ای می تواند سرمنشاء خیر و برکت برای کشور ما باشد

1398/04/16

ادامه

نحوه فعالیت کنونی احزاب نیاز به تغییر دارد
نحوه فعالیت کنونی احزاب نیاز به تغییر دارد

1398/04/11

ادامه

گسترش روابط تجاری و فرهنگی منطقه با راه اندازی قطار تهران- وان
گسترش روابط تجاری و فرهنگی منطقه با راه اندازی قطار تهران- وان

1398/04/09

ادامه

کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند
کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اکنون استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کند

1398/03/25

ادامه

از تاکید بر استانی و حزبی شدن انتخابات مجلس تا لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها
از تاکید بر استانی و حزبی شدن انتخابات مجلس تا لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها

1397/10/26

ادامه

بعد از انقلاب منابع بسیاری از نظر اقتصادی به دست آوردیم
بعد از انقلاب منابع بسیاری از نظر اقتصادی به دست آوردیم

1397/10/12

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون