صفحه اصلی

قانون مدیریت بحران کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون تصویب سندهای الحاقی (پروتکل های) مربوط به اصلاح بند الف ماده 50 و ماده 56 کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاست های کلی اصل44
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و چک
قانون موافقتنامه بین ایران و فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا- اقیانوسیه در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
قانون معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
قانون حفاظت از خاک در روزنامه رسمی منتشر شد.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
قانون اصلاح جزء (1) بند پ ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین