تعداد مطلب:1

انتخاب ناظر در هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور
انتخاب ناظر در هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور

1397/08/27

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین