7716|پوسته جدید - صفحه داخلی
تعداد مطلب:20

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 د...

1397/10/04

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 ...

1397/10/02

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 27 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/25

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 14 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/14

ادامه

ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/13

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 ...

1397/09/13

ادامه

پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 11 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/09/07

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 30 آبان
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 30 آبان

1397/08/30

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور 29 آبان
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور 29 آبان

1397/08/29

ادامه

پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده مجلس
پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده مجلس

1397/08/27

ادامه

پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده
پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده

1397/08/27

ادامه

حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دوازدهم
حضور حسن روحانی در جمع نمایندگان مجلس به عنوان کاندیدای ریاس...

1396/02/20

ادامه

جلسه مشترک اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیسی و قالیباف
جلسه مشترک اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با رئیسی و قا...

1396/02/09

ادامه

 ایران- مجلس نمایندگان مناطق اندونزی
ایران- مجلس نمایندگان مناطق اندونزی

1395/03/18

ادامه

کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان

1395/03/19

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین