7716|پوسته جدید - صفحه داخلی
تعداد مطلب:40

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 ...

1397/10/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 د...

1397/10/04

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 ...

1397/10/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 د...

1397/10/01

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی

1397/10/01

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 27 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/27

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان ایلام

1397/09/25

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان بوشهر

1397/09/25

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/25

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان اصفهان
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان اصفهان

1397/09/24

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان خوزستان
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان خوزستان

1397/09/21

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان غربی
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان...

1397/09/17

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 14 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/14

ادامه

ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/13

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان چهارمحال و بختیاری
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان چهارمحال ...

1397/09/13

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 ...

1397/09/13

ادامه

پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین

1397/09/11

ادامه

تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان شرقی
تحلیل و ارزیابی بودجه چهار ماهه اول سال 1397 استان آذربایجان...

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 11 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 3 تا 7 آذر
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 3 تا 7 آ...

1397/09/10

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/09/07

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 30 آبان
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 30 آبان

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین