تعداد مطلب:70

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28...

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 ...

1397/12/26

ادامه

تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با سنوات گذشته
تحلیل قانون هدفمند کردن یارانه ها در لایحه بودجه سال 1398 و ...

1397/12/25

ادامه

بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور و مقایسه آن با سنوات گذشته»
بررسی و تحلیل درآمدهای مالیاتی و سهم آنها از درآمدها و منابع...

1397/12/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22...

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 ...

1397/12/18

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 12 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/12/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 11 تا 15...

1397/12/11

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 ...

1397/12/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8...

1397/12/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/12/07

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 30 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3...

1397/11/30

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 29 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/11/29

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 28 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/11/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن تا 1 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن ت...

1397/11/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 27 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 27...

1397/11/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 18 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/23

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 16 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/16

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 14 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/14

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 12 دی 97
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/12

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 9 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 9...

1397/11/09

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/11/07

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2 بهمن 97
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/11/02

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ ا...

1397/11/01

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین