تعداد مطلب:100

دستورکارهای نظارتی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از 4 الی 8 خرداد
دستورکارهای نظارتی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از 4 الی 8 خ...

1398/03/04

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 4 الی 8  خرداد
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 4 ا...

1398/03/04

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 30 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3...

1398/02/30

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 اردیبهشت تا 1 خرداد
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 28 اردیب...

1398/02/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 28 اردیبهشت تا 1 خرداد
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 28 اردیبه...

1398/02/28

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 24 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1398/02/24

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 23 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1398/02/23

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 22 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در 22 اردی...

1398/02/22

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25 ...

1398/02/21

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25 اردیبهشت 1398
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 21 تا 25...

1398/02/21

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 17 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1398/02/17

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 16 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1398/02/16

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 15 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1398/02/15

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 14 تا 18 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 14 تا 18...

1398/02/14

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3...

1398/02/03

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 31 فروردین تا 4 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 31 ...

1398/02/02

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فروردین تا 4 اردیبهشت
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 31 فرورد...

1398/02/02

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2 اردیبهشت
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1398/02/02

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 26 فروردین
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1398/01/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28...

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 ...

1398/01/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 ...

1398/01/17

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21 فروردین 1398
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 17 تا 21...

1398/01/17

ادامه

بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور
بررسی و تحلیل اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال 1398 ...

1397/12/28

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین