7716|پوسته جدید - صفحه داخلی
تعداد مطلب:208

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از  7 تا 12دی
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 7 ...

1397/10/08

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 8 تا 12 ...

1397/10/08

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 8 تا 12 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 8 ت...

1397/10/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 4 د...

1397/10/04

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 2 ...

1397/10/02

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از 1 تا 5 دی
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی مجلس ا...

1397/10/01

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 د...

1397/10/01

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 1 تا 5 دی

1397/10/01

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 27 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 25 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/09/25

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 24 تا 28 آذر
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تار...

1397/09/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28 آذر
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28...

1397/09/24

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از  24 تا 28 آذر
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 24 تا 28...

1397/09/24

ادامه

وضعیت بازار خودرو در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود
وضعیت بازار خودرو در جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس بررسی می شود

1397/09/24

ادامه

گمرکات کشور برای مبارزه با قاچاق تجهیز می شوند
گمرکات کشور برای مبارزه با قاچاق تجهیز می شوند

1397/09/14

ادامه

دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 تا 7 آذر
دستور کارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 3 ...

1397/09/14

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 14 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/14

ادامه

ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/13

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در روز 13 ...

1397/09/13

ادامه

پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 11 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/09/07

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین