تعداد مطلب:248

عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28 اسفند 1397
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 25 تا 28...

1397/12/26

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 تا 28 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 25 ...

1397/12/26

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه سال 1398 و مقایسه آن با قوانین بود...

1397/12/19

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 تا 22 اسفند
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از 18 ...

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22...

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 18 تا 22 ...

1397/12/18

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 تا 15 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 11 ...

1397/12/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 8...

1397/12/08

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7...

1397/12/07

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ اول اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ ا...

1397/12/01

ادامه

بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه سنوات گذشته از حیث درآمدها و هزینه ها و کسری بودجه
بررسی و تحلیل لایحه بودجه 1398 و مقایسه آن با قوانین بودجه س...

1397/11/30

ادامه

تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشور
تحلیل وضعیت اجرای برخی از احکام قانون بودجه سال 1397 کل کشور

1397/11/30

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 30 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 3...

1397/11/30

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 29 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/11/29

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 28 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 2...

1397/11/28

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن تا 1 اسفند
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از 27 بهمن ت...

1397/11/27

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 27 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشوردر تاریخ 27...

1397/11/27

ادامه

جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تاریخ 29 دی تا 3 بهمن
جدول برنامه حضور مسئولان و وزراء در کمیسیون‌های تخصصی از تار...

1397/11/23

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 18 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/23

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 16 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/16

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 14 بهمن
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 1...

1397/11/14

ادامه

دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن
دستورکارهای نظارتی جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 ...

1397/11/13

ادامه

دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13 تا 17 بهمن
دستورکارهای نظارتی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از تاریخ 13...

1397/11/13

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین