تعداد مطلب:3

قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
قانون تفسیر جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ش...

1398/03/01

ادامه

قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون بودجه سال 1398 کل کشور در روزنامه رسمی منتشر شد

1398/01/19

ادامه

قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین