تعداد مطلب:1

قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد
قانون اصلاح قانون صدور چک در روزنامه رسمی منتشر شد

1397/08/30

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین