دوره پنجم_سال اول

مشخصات

دوره پنجم_سال اول

رئیس

علی‌اکبر ناطق نوری
علی‌اکبر ناطق نوری

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

نواب رئیس

محمدعلی موحدی کرمانی
محمدعلی موحدی کرمانی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

حسن روحانی
حسن روحانی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

اعضای هیات رئیسه

سید محسن یحیوی
سید محسن یحیوی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

سید حسین هاشمی
سید حسین هاشمی

آذربایجان شرقی

میانه

علی موحدی ساوجی
علی موحدی ساوجی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

سید محمدرضا موالی‌زاده
سید محمدرضا موالی‌زاده

خوزستان

اهواز و باوی

حسن غفوری‌فرد
حسن غفوری‌فرد

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

قربانعلی دری نجف‌آبادی
قربانعلی دری نجف‌آبادی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

سید رضا تقوی
سید رضا تقوی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

محمدرضا باهنر
محمدرضا باهنر

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

سید رضا اکرمی
سید رضا اکرمی

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:439515!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون