اردشیر نوریان

مشخصات

نام: اردشیر نام خانوادگی: نوریان تاریخ تولد: 1345/07/08 حوزه انتخابیه: شهرکرد بن و سامان
نام: اردشیر
نام خانوادگی: نوریان
حوزه انتخابیه: شهرکرد بن و سامان
اردشیر نوریان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شهرکرد خیابان آیت الله کاشانی کوچه 48 پلاک 1 03832225470 03832244668
2795 2410 2266 1518
Parameter:100911!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون