سید راضی نوری

مشخصات

نام: سید راضی نام خانوادگی: نوری تاریخ تولد: 1346/06/10 حوزه انتخابیه: شوش
نام: سید راضی
نام خانوادگی: نوری
حوزه انتخابیه: شوش
سید راضی نوری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شوش دانیال میدان ساعت کوچه هنر جنب امور تربیتی 061-42824847 061-42824847
2794 2406 2270 1518
Parameter:100910!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون