بهروز نعمتی

مشخصات

نام: بهروز نام خانوادگی: نعمتی تاریخ تولد: 1347/03/23 حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
نام: بهروز
نام خانوادگی: نعمتی
حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
بهروز نعمتی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2788 2349 2265 1518
Parameter:100904!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون