علی نجفی خوشرودی

مشخصات

نام: علی نام خانوادگی: نجفی خوشرودی تاریخ تولد: 1349/08/08
محل تولد: بابل استان: مازندران حوزه انتخابیه: بابل
آراء ماخوذه: 62708 کل آراء: 243941 درصد آرا : 25/70%
نام: علی
نام خانوادگی: نجفی خوشرودی
تاریخ تولد: 1349/08/08
محل تولد: بابل
استان: مازندران
حوزه انتخابیه: بابل
آراء ماخوذه: 62708
کل آراء: 243941
درصد آرا : 25/70%
علی نجفی خوشرودی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2787 2314 2284 1518
Parameter:100903!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون