محمد رضا نجفی

مشخصات

نام: محمد رضا نام خانوادگی: نجفی تاریخ تولد: 1348/08/04
محل تولد: خمین استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1118119 کل آراء: 3244056 درصد آرا : 34/46%
نام: محمد رضا
نام خانوادگی: نجفی
تاریخ تولد: 1348/08/04
محل تولد: خمین
استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1118119
کل آراء: 3244056
درصد آرا : 34/46%
محمد رضا نجفی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2786 2315 2284 1518
Parameter:100902!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون