ولی اله نانوا کناری

مشخصات

نام: ولی اله نام خانوادگی: نانوا کناری تاریخ تولد: 1337/01/05
محل تولد: بابلسر استان: مازندران حوزه انتخابیه: بابلسر و فریدون کنار
آراء ماخوذه: 39319 کل آراء: 91935 درصد آرا : 42/76%
نام: ولی اله
نام خانوادگی: نانوا کناری
تاریخ تولد: 1337/01/05
محل تولد: بابلسر
استان: مازندران
حوزه انتخابیه: بابلسر و فریدون کنار
آراء ماخوذه: 39319
کل آراء: 91935
درصد آرا : 42/76%
ولی اله نانوا کناری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
فریدونکنار فریدونکنار - خیابان امام - روبروی اداره پست-بن بست امام 4 0113565151 01135653361
بابلسر بابلسر - خیابان پاسداران - جنب اداره آموزش و پرورش 01135332465
2785 2315 2284 1518
Parameter:100901!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون