مجید ناصری نژاد

مشخصات

نام: مجید نام خانوادگی: ناصری نژاد تاریخ تولد: 1346/11/07
محل تولد: شادگان استان: خوزستان حوزه انتخابیه: شادگان
آراء ماخوذه: 36006 کل آراء: 74680 درصد آرا : 48/21%
سابقه نمایندگی: هفتم+هشتم
نام: مجید
نام خانوادگی: ناصری نژاد
تاریخ تولد: 1346/11/07
محل تولد: شادگان
استان: خوزستان
حوزه انتخابیه: شادگان
آراء ماخوذه: 36006
کل آراء: 74680
درصد آرا : 48/21%
سابقه نمایندگی: هفتم+هشتم
مجید ناصری نژاد

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2784 2401 2270 1518
Parameter:100900!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون