الهیار ملکشاهی

مشخصات

نام: الهیار نام خانوادگی: ملکشاهی تاریخ تولد: 1340/05/10
محل تولد: کوهدشت استان: لرستان حوزه انتخابیه: کوهدشت و رومشکان
آراء ماخوذه: 54938 کل آراء: 128621 درصد آرا : 42/71%
تحصیلات: دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی سابقه نمایندگی: نهم
نام: الهیار
نام خانوادگی: ملکشاهی
تاریخ تولد: 1340/05/10
محل تولد: کوهدشت
استان: لرستان
حوزه انتخابیه: کوهدشت و رومشکان
آراء ماخوذه: 54938
کل آراء: 128621
درصد آرا : 42/71%
تحصیلات: دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی
سابقه نمایندگی: نهم
الهیار  ملکشاهی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2773 2442 2283 1518
Parameter:100889!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون