الهیار ملکشاهی

مشخصات

نام: الهیار نام خانوادگی: ملکشاهی تاریخ تولد: 1340/05/10 حوزه انتخابیه: کوهدشت و رومشکان
نام: الهیار
نام خانوادگی: ملکشاهی
حوزه انتخابیه: کوهدشت و رومشکان
الهیار  ملکشاهی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2773 2442 2283 1518
Parameter:100889!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون