علی محمد مرادی

مشخصات

نام: علی محمد نام خانوادگی: مرادی (قروه) تاریخ تولد: 1341/10/01 حوزه انتخابیه: قروه و دهگلان
نام: علی محمد
نام خانوادگی: مرادی (قروه)
حوزه انتخابیه: قروه و دهگلان
علی محمد مرادی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
قروه خ سید جمال الدین اسد آبادی روبروی کافه قنادی کردستان
دهگلان فلکه ساعت
2764 2426 2277 1518
Parameter:100880!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر