اقبال محمدیان

مشخصات

نام: اقبال نام خانوادگی: محمدیان تاریخ تولد: 1344/03/06 حوزه انتخابیه: رامهرمز و رامشیر
نام: اقبال
نام خانوادگی: محمدیان
حوزه انتخابیه: رامهرمز و رامشیر
اقبال محمدیان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
رامهرمز خیابان ولی عصر جنوبی جنباداره پست 061-43534322
2758 2520 2270 1518
Parameter:100874!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون