علیرضا محجوب

مشخصات

نام: علیرضا نام خانوادگی: محجوب تاریخ تولد: 1337/03/10 حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
نام: علیرضا
نام خانوادگی: محجوب
حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
علیرضا محجوب

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
میدان بهارستان طبقه هفتم دفاتر نمایندگان 39932545
خیابان انقلاب خیابان ابوریحان نبش روانمهر دفتر خانه کارگر 66461828
شهر ری - دفتر خانه کارگر 55232059
اسلامشهر - دفتر خانه کارگر 56139942
2755 2349 2265 1518
Parameter:100871!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون