علیرضا محجوب

مشخصات

نام: علیرضا نام خانوادگی: محجوب تاریخ تولد: 1337/03/10
محل تولد: کرج استان: تهران حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1311375 کل آراء: 3244056 درصد آرا : 40/42%
تحصیلات: کارشناس تاریخ سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم+هشتم+نهم
نام: علیرضا
نام خانوادگی: محجوب
تاریخ تولد: 1337/03/10
محل تولد: کرج
استان: تهران
حوزه انتخابیه: تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس
آراء ماخوذه: 1311375
کل آراء: 3244056
درصد آرا : 40/42%
تحصیلات: کارشناس تاریخ
سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم+هشتم+نهم
علیرضا محجوب

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
میدان بهارستان طبقه هفتم دفاتر نمایندگان 39932545
خیابان انقلاب خیابان ابوریحان نبش روانمهر دفتر خانه کارگر 66461828
شهر ری - دفتر خانه کارگر 55232059
اسلامشهر - دفتر خانه کارگر 56139942
2755 2349 2265 1518
Parameter:100871!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون