مسعود گودرزی (ممسنی)

مشخصات

نام: مسعود نام خانوادگی: گودرزی تاریخ تولد: 1353/07/01
محل تولد: ممسنی استان: فارس حوزه انتخابیه: ممسنی و رستم
آراء ماخوذه: 55995 کل آراء: 92032 درصد آرا : 60/84%
نام: مسعود
نام خانوادگی: گودرزی
تاریخ تولد: 1353/07/01
محل تولد: ممسنی
استان: فارس
حوزه انتخابیه: ممسنی و رستم
آراء ماخوذه: 55995
کل آراء: 92032
درصد آرا : 60/84%
مسعود گودرزی (ممسنی)

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شهرستان نورآباد ممسنی- جنب اداره ثبت احوال 071-42529004
شهرستان رستم- روبروی دفتر امام جمعه 071-4264815
2749 2473 2274 1518
Parameter:100865!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون