حمید گرمابی

مشخصات

نام: حمید نام خانوادگی: گرمابی تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: نیشابور و فیروزه
نام: حمید
نام خانوادگی: گرمابی
حوزه انتخابیه: نیشابور و فیروزه
حمید گرمابی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
نیشابور - خیابان امام خمینی - جنب بانک ملی مرکزی - 05142238170 05142234077
شهرستان فیروزه - بلوار امام رضا - جنب استادیوم پوریای ولی 05143522052
2746 2489 2268 1518
Parameter:100862!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون