احمد علی کیخا

مشخصات

نام: احمد علی نام خانوادگی: کیخا تاریخ تولد: 1346/03/10
محل تولد: زابل استان: سیستان و بلوچستان حوزه انتخابیه: زابل زهک هیرمند نیمروز و هامون
آراء ماخوذه: 64950 کل آراء: 186696 درصد آرا : 34/78%
تحصیلات: دکتری اقتصاد کشاورزی (اقتصاد آب) سابقه نمایندگی: هشتم
نام: احمد علی
نام خانوادگی: کیخا
تاریخ تولد: 1346/03/10
محل تولد: زابل
استان: سیستان و بلوچستان
حوزه انتخابیه: زابل زهک هیرمند نیمروز و هامون
آراء ماخوذه: 64950
کل آراء: 186696
درصد آرا : 34/78%
تحصیلات: دکتری اقتصاد کشاورزی (اقتصاد آب)
سابقه نمایندگی: هشتم
احمد علی کیخا

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
زابل تقاطع بلوار شهید مدرس و فردوسی 05432232429 05432232421
2745 2381 2273 1518
Parameter:100861!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون