محسن کوهکن ریزی

مشخصات

نام: محسن نام خانوادگی: کوهکن ریزی تاریخ تولد: 1336/02/24 حوزه انتخابیه: لنجان
نام: محسن
نام خانوادگی: کوهکن ریزی
حوزه انتخابیه: لنجان
محسن کوهکن ریزی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2743 2456 2259 1518
Parameter:100859!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون