حبیب اله کشت زر

مشخصات

نام: حبیب اله نام خانوادگی: کشت زر تاریخ تولد: 1339/09/25
محل تولد: بهبهان استان: خوزستان حوزه انتخابیه: بهبهان و آغاجاری
آراء ماخوذه: 44393 کل آراء: 82966 درصد آرا : 53/50%
نام: حبیب اله
نام خانوادگی: کشت زر
تاریخ تولد: 1339/09/25
محل تولد: بهبهان
استان: خوزستان
حوزه انتخابیه: بهبهان و آغاجاری
آراء ماخوذه: 44393
کل آراء: 82966
درصد آرا : 53/50%
حبیب اله  کشت زر

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
بهبهان پارک شهید شریف نیا جنب اورژانس 061-52821600 061-52821600
www. h-keshtzar.com
آغاجاریخیابان شهرداری جنبپل شهرداری مدرسه شهید حسن زاده 09166710836
2736 2332 2270 1518
Parameter:100852!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون