حمداله کریمی (بیجار)

مشخصات

نام: حمداله نام خانوادگی: کریمی (بیجار) تاریخ تولد: 1359/12/01
محل تولد: بیجار استان: کردستان حوزه انتخابیه: بیجار
آراء ماخوذه: 15919 کل آراء: 48654 درصد آرا : 32/71%
نام: حمداله
نام خانوادگی: کریمی (بیجار)
تاریخ تولد: 1359/12/01
محل تولد: بیجار
استان: کردستان
حوزه انتخابیه: بیجار
آراء ماخوذه: 15919
کل آراء: 48654
درصد آرا : 32/71%
حمداله کریمی (بیجار)

اخبار

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2734 2334 2277 1518
Parameter:100850!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون