علی اکبر کریمی (اراک)

مشخصات

نام: علی اکبر نام خانوادگی: کریمی (اراک) تاریخ تولد: 1347/06/28 حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
نام: علی اکبر
نام خانوادگی: کریمی (اراک)
حوزه انتخابیه: اراک کمیجان و خنداب
علی اکبر کریمی (اراک)

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2732 2291 2285 1518
Parameter:100848!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون