عبدالرضا عزیزی (شیروان)

مشخصات

نام: عبدالرضا نام خانوادگی: عزیزی (شیروان) تاریخ تولد: 1347/06/02 حوزه انتخابیه: شیروان
نام: عبدالرضا
نام خانوادگی: عزیزی (شیروان)
حوزه انتخابیه: شیروان
عبدالرضا عزیزی (شیروان)

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
شیروان خیابان امام روبه روی شبکه بهداشت طبقه اول دفتر خانه ملت 05836222216
2700 2413 2269 1518
Parameter:100817!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون