محمد قسیم عثمانی

مشخصات

نام: محمد قسیم نام خانوادگی: عثمانی تاریخ تولد: 1347/06/19 حوزه انتخابیه: بوکان
نام: محمد قسیم
نام خانوادگی: عثمانی
حوزه انتخابیه: بوکان
محمد قسیم عثمانی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
بوکان بوکان- خیابان پیام- جنب قبله 46260003 46260002
2698 2328 2263 1518
Parameter:100815!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون