قرجه طیار

مشخصات

نام: قرجه نام خانوادگی: طیار تاریخ تولد: 1355 حوزه انتخابیه: گنبد کاووس
نام: قرجه
نام خانوادگی: طیار
حوزه انتخابیه: گنبد کاووس
قرجه طیار

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
کنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی - خیابان فرهنگ 01733554484 01733554494
2691 2451 2281 1518
Parameter:100809!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون