سید صادق طباطبایی نژاد

مشخصات

نام: سید صادق نام خانوادگی: طباطبایی نژاد تاریخ تولد: 1360/10/19 حوزه انتخابیه: اردستان
نام: سید صادق
نام خانوادگی: طباطبایی نژاد
حوزه انتخابیه: اردستان
سید صادق طباطبایی نژاد

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2690 2293 2259 1518
Parameter:100808!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون