مرتضی صفاری نطنزی

مشخصات

نام: مرتضی نام خانوادگی: صفاری نطنزی تاریخ تولد: 1335 حوزه انتخابیه: نطنز و بخش قمصر
نام: مرتضی
نام خانوادگی: صفاری نطنزی
حوزه انتخابیه: نطنز و بخش قمصر
مرتضی صفاری نطنزی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
نطنز خ مالک اشتر خ ش سروان مالکی جنب مجتمع فرهنگی قرآنی حاجیها خانه تاریخی میرترابی دفتر نماینده نطنز خ مالک اشتر خ ش سروان مالکی جنب مجتمع فرهنگی قرآنی حاجیها خانه تاریخی میرترابی دفتر نماینده 54220506 54228814
09122180716
بخش امام زاده شهر بادرودخ امام خمینی(ره) جنب کتابخانه عاملی 54349215 54349215
بخش قمصر شهر قمصر خ امام خمینی(ره) جنب درمانگاه شبانه روزی دبیرخانه جشنواره دفترنماینده 55646900
2687 2482 2259 1518
Parameter:100805!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون