هادی شوشتری

مشخصات

نام: هادی نام خانوادگی: شوشتری تاریخ تولد: 1350/08/28
محل تولد: سرولایت استان: خراسان رضوی حوزه انتخابیه: قوچان و فاروج
آراء ماخوذه: 41035 کل آراء: 116268 درصد آرا : 35/29%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
نام: هادی
نام خانوادگی: شوشتری
تاریخ تولد: 1350/08/28
محل تولد: سرولایت
استان: خراسان رضوی
حوزه انتخابیه: قوچان و فاروج
آراء ماخوذه: 41035
کل آراء: 116268
درصد آرا : 35/29%
سابقه نمایندگی: هشتم+نهم
هادی شوشتری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2679 2430 2268 1518
Parameter:100797!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون