محمد اسماعیل سعیدی

مشخصات

نام: محمد اسماعیل نام خانوادگی: سعیدی تاریخ تولد: 1340 حوزه انتخابیه: تبریز آذر شهر و اسکو
نام: محمد اسماعیل
نام خانوادگی: سعیدی
حوزه انتخابیه: تبریز آذر شهر و اسکو
محمد اسماعیل سعیدی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
تبریز تبریز- خیابان آزادی- نرسیده به نصف راه 33394042-3 34394044
www.m-saeedi.ir
100033000
تبریز تبریز- میدان سیلاب قوشخانه- خیابان مصطفی خمینی- پلاک 159 35287094 35287094
آذرشهرآذرشهر- خیابان امام خمینی(ره)- پاساژ اسکان- طبقه 3- واحد 15 34231574 34231574
اسکو گوگان- خیایان امام خمینی(ره)- رو یه روی بانک ملی 34520656 34520656
گوگان اسکو- کوچه امام جمعه 33220818 33220818
2665 2342 2262 1518
Parameter:100784!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر