عبداله سامری

مشخصات

نام: عبداله نام خانوادگی: سامری تاریخ تولد: 1350/06/30
محل تولد: خرمشهر استان: خوزستان حوزه انتخابیه: خرمشهر
آراء ماخوذه: 19318 کل آراء: 60541 درصد آرا : 31/74%
تحصیلات: کارشناسی ارشد سابقه نمایندگی: نهم
نام: عبداله
نام خانوادگی: سامری
تاریخ تولد: 1350/06/30
محل تولد: خرمشهر
استان: خوزستان
حوزه انتخابیه: خرمشهر
آراء ماخوذه: 19318
کل آراء: 60541
درصد آرا : 31/74%
تحصیلات: کارشناسی ارشد
سابقه نمایندگی: نهم
عبداله سامری

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
خرمشهر میدان مقبلخیابان مولویجنب هنگ مرزی 061-53512013 061-53512013
2661 2357 2270 1518
Parameter:100780!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون