غلام محمد زارعی

مشخصات

نام: غلام محمد نام خانوادگی: زارعی تاریخ تولد: 1345
محل تولد: بویراحمد استان: کهکیلویه و بویر احمد حوزه انتخابیه: بویر احمد و دنا
آراء ماخوذه: 48500 کل آراء: 181089 درصد آرا : 26/78%
سابقه نمایندگی: نهم
نام: غلام محمد
نام خانوادگی: زارعی
تاریخ تولد: 1345
محل تولد: بویراحمد
استان: کهکیلویه و بویر احمد
حوزه انتخابیه: بویر احمد و دنا
آراء ماخوذه: 48500
کل آراء: 181089
درصد آرا : 26/78%
سابقه نمایندگی: نهم

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2653 2329 2280 1518
Parameter:100772!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content
your content