عبداله رضیان

مشخصات

نام: عبداله نام خانوادگی: رضیان تاریخ تولد: 1346/04/15
محل تولد: قائم شهر استان: مازندران حوزه انتخابیه: قائمشهر سواد کوه جویبار سیمرغ و سواد کوه شمالی
آراء ماخوذه: 225052 کل آراء: 62197 درصد آرا : 27/63%
نام: عبداله
نام خانوادگی: رضیان
تاریخ تولد: 1346/04/15
محل تولد: قائم شهر
استان: مازندران
حوزه انتخابیه: قائمشهر سواد کوه جویبار سیمرغ و سواد کوه شمالی
آراء ماخوذه: 225052
کل آراء: 62197
درصد آرا : 27/63%
عبداله رضیان

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
قائم شهر خیابان بابل - روبروی خیابان عدالت 01142242612 01142258453
2650 2424 2284 1518
Parameter:100769!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون