حسین رضا زاده

مشخصات

نام: حسین نام خانوادگی: رضا زاده تاریخ تولد: 1347/06/30 حوزه انتخابیه: کازرون
نام: حسین
نام خانوادگی: رضا زاده
حوزه انتخابیه: کازرون
حسین رضا زاده

اخبار

گروههای دوستی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
کازرون- خیابان ارتش- جنب راهنمایی و رانندگی 071-42216757 071-42216757
2646 2431 2274 1518
Parameter:100765!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون