صفحه اصلی » نماینده » دوره دهم مجلس شورای اسلامی

مشخصات نماینده

نام: سلمان نام خانوادگی: خدادادی تاریخ تولد: 1341
محل تولد: ملکان استان: آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: ملکان
آراء ماخوذه: 33132 کل آراء: 66699 درصد آرا : 49/67%
تحصیلات: سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم+هشتم
نام: سلمان
نام خانوادگی: خدادادی
تاریخ تولد: 1341
محل تولد: ملکان
استان: آذربایجان شرقی
حوزه انتخابیه: ملکان
آراء ماخوذه: 33132
کل آراء: 66699
درصد آرا : 49/67%
تحصیلات:
سابقه نمایندگی: پنجم+ششم+هفتم+هشتم

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2626 2472 2262 1518
Parameter:100745!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین