سید مرتضی خاتمی

مشخصات

نام: سید مرتضی نام خانوادگی: خاتمی تاریخ تولد: 1332/10/10
محل تولد: بیجار استان: زنجان حوزه انتخابیه: ماه نشان ایجرود دهستانهای بوغداکندی و قلتوق
آراء ماخوذه: 13875 کل آراء: 54698 درصد آرا : 25/36%
نام: سید مرتضی
نام خانوادگی: خاتمی
تاریخ تولد: 1332/10/10
محل تولد: بیجار
استان: زنجان
حوزه انتخابیه: ماه نشان ایجرود دهستانهای بوغداکندی و قلتوق
آراء ماخوذه: 13875
کل آراء: 54698
درصد آرا : 25/36%
سید مرتضی خاتمی

اخبار

نطق و مصاحبه ها

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
2618 2459 2271 1518
Parameter:100737!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون